Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh!

Downloads

 

Gurbani Document Files

Downloads (To save, right click on file and select “Save Target As”)

Anand Sahib Lawa
Asa Di Var Raag Mala
Baareh Maahaa Rehiras
Basanti Ki Var Shabad Hazaray
Jaap Sahib Siddh Gost
Japji Sahib Sukhmani Sahib
Kabyo Bach Baynti Chaupai Tav Parsad Chaupai
Kirtan Sohila Tav Prasad Swaiye

 

Gurbani Powerpoint Files

Downloads (To save, right click on file and select “Save Target As”)

Anand Sahib (Nitnem) Laavan Part 1
Anand Sahib (Short) Laavan Part 2
Asa Di Vaar Rakeah de Shabad
Chaupai Sahib Rehraas Sahib (short)
Chaupai Sahib (long) Sampuran Rehras Sahib
Full Nitnem Shabad Hajaaray
Jaap Sahib Solak Mehlaa 9
Japji Sahib Sukhmani Sahib
Kirtan Sohila Tav Prasad Sawayie

 

Gurbani Powerpoint Files

Downloads (To save, right click on file and select “Save Target As”)

Anand Sahib (Nitnem) Laavan Part 1
Anand Sahib (Short) Laavan Part 2
Asa Di Vaar Rakeah de Shabad
Chaupai Sahib Rehraas Sahib (short)
Chaupai Sahib (long) Sampuran Rehras Sahib
Full Nitnem Shabad Hajaaray
Jaap Sahib Solak Mehlaa 9
Japji Sahib Sukhmani Sahib
Kirtan Sohila Tav Prasad Sawayie

 

 

PDF Files

(Requires ADOBE ACROBAT program to open)

File Name Description/Author
Dawn of Divine Wisdom Bhai Saahib Ram Singh Jee
Jail Chhithian (Punjabi) Bhai Saahib Bhai Randhir Singh Jee
Kurbani-1978 Bhai Fauja Singh Jee and Shaheeds
Operation – blackBlotch A.K.A Operation: Bluestar
Raags Info. on 31 Raags in Sri Guru Granth Saahib Jee
Rangle Sajjan (The Inbued Ones) Bhai Saahib Bhai Randhir Singh Jee
Simran Bhai Saahib Jaswant Singh Jee (Khoji)
Se Kinehiya – English Sant Baba Harnam Singh Jee (Rampur Khera)
Se Kinehiya – Punjabi Sant Baba Harnam Singh Jee (Rampur Khera)
Shabad Gur Peera-Eng Sant Seva Singh Jee (Rampur Khera)
Sukhaasan Seva How to do Sukhasan Di Seva – By: Manvir S. Khalsa
Sundri Bhai Saahib Vir Singh Jee


Waterloo Camp Banner PDF